Active Steering Force Feedback for Commercial Heavy Vehicles

Reference number 2012-00938
Coordinator Volvo Lastvagnar Aktiebolag - Avd 26661 AB4S
Funding from Vinnova SEK 6 292 500
Project duration September 2012 - December 2015
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI

Purpose and goal

Projektet har utvecklat verifierad funktionalitet för kraftåterkoppling som ett steg för att möta målen för tunga säkra fordon. Denna funktionalitet har använts i flera experiment som utförts i syfte att bättre förstå inverkan på mänskliga förare. Funktionaliteten har därför utökats för att stödja kombinerad bromsning och styrning, och där både ställdonsbegränsningar och förarbegränsningar beaktas. Designen och kunskapen från detta har lett till att uppnå de mål som satts upp.

Results and expected effects

Den funktionalitet som har utvecklats har tagits in i framtida planer för de industriella parterna och kan därmed potentiellt sett realiseras på marknaden. De viktigaste delarna av det utvecklade materialet har också publicerats i patentansökan, artiklar, licentiatavhandling och examensarbeten. Projektet har också skapat intern och extern medvetenhet om betydelsen av sidostabilitet under automatisk kollisionsundvikande bromsning, vilket har blivit en standard på tunga fordon.

Approach and implementation

Alla parter har bidragit till att uppfylla satta mål i enlighet med planen för projektet. Genomförandet av projektet har granskats av både en intern och en extern grupp av erkända experter inom området förarbeteende. Detta gav möjlighet till diskussion om riktning och tillämpad teknisk lösning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.