Tystare transporter för effektivare distribution

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6330, M1:6
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2011-01805 sv.pdf (pdf, 958 kB)

Syfte och mål

Projektets mål var att akustiskt förstå förutsättningarna för sista delen i en transportkorridor som går genom centrala delar i en stad och som används utanför ordinarie arbetstid. Avsikten var även att ta fram en metodik för att akustiskt kunna specificera ett sådant fordon. Vi anser oss ha en bra bild av vad som krävs för att kunna definiera förutsättningarna för en sådan transportkorridor och för ett sådant fordon. Chalmers har även tagit fram den metodik som efterfrågades inom projektet. Arbetet med en mer fordonsanpassad ljudnivå inomhus än dagens dBA-värden nådde inte ända fram.

Resultat och förväntade effekter

Chalmers har skapat den beräkningsmodell som efterfrågades för kommande arbete med akustisk optimering av fordon i transportkorridor. Ljudarbetet har gett en ökad kunskap för vad som behövs inför kommande förändringar i transportflöde. Ljudarbetet har även visat på att det finns flera lösningar för en transportkorridor och att lösningarna beror på samanhanget och kräver ett samarbete mellan berörda aktörer. Chalmers arbete har visat på behov av bättre kunskap om mänsklig perception för att säkerställa en acceptans vid omställning till transporter utanför ordinarie arbetstid.

Upplägg och genomförande

Projektet är delat i; förberedelse, analys och modellering, samt verifiering. Alla tre delarna har fungerat väldigt väl och har genererat de resultat som krävdes för nästa steg i projektet. Enda frågetecknet har varit resursbrist, men detta kunde lösas med en förlängning av projektet. Förberedelserna gav rätt förutsättningarna, i analys och modelleringsfasen lyckades vi genomföra alla analyser och de övningar som var nödvändiga i Volvos semi-ekofria rum och i en lägenhet. I verifieringsfasen lyckades vi binda ihop de olika delarna och generera de resultat som vi eftersträvade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01805

Statistik för sidan