Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

5G mmWave RFIC with Antenna In Package for CPE Applications

Diarienummer
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag - SIVERS IMA HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 3 991 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - september 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att ta fram en produkt där vi kombinerar en RFIC (Radio Frequency Integrated Circuit) med ett inbyggt antennsystem i samma kapsel för användning inom 5G inomhussystem. Vårt syfte är att kunna komma till en kostnadseffektiv lösning där komplexiteten sitter i kapseln och att kunden ska kunna använda en billigare bärare, mönsterkort för att totallösningen ska kunna hållas låg.

Resultat och förväntade effekter

Två olika prototyper är framtagna inom ramen för projektet med tillhörande mönsterkort och kylmekanik. Den RFIC som sitter i kapseln är också klar men är ännu ej fullt kvalificerad. Vi hade hoppats på att nå en högre antennförstärkning på de ingående elementen men nådde inte hela vägen. Detta är något som vi kommer att titta närmre på i kommande projekt. Projektet har lett fram till 2 patentförslag samt att en doktorand vd Uppsala Universitet kommer att använda arbetet till sin doktorsavhandling.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget har följt en så kallad vattenfallsmodell. Ansvaret för design av RFIC har varit hos Sivers IMA. Uppsala Universitet (UU) har ansvarat för modellering av antennsystem samt mönsterkort. UU har även genomfört validering av modulerna/prototyperna i den antennkammare som finns på universitetet. Då det gäller modellering av kylkropp och montering av prototyper så har Sivers IMA ansvarat för det. Projektet har haft veckovisa möten. De flesta har genomförts med Teams under 2020, pga rådande Coronapandemi. Efter det att prototyperna kom fram så

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2020

Diarienummer 2018-01559

Statistik för sidan