5G mmWave RFIC with Antenna In Package for CPE Applications

Diarienummer 2018-01559
Koordinator SIVERS IMA HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 3 991 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - juli 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.