5G mmWave RFIC with Antenna In Package for CPE Applications

Diarienummer
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag - SIVERS IMA HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 3 991 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram en 5G, 28-GHz RFIC transceiver samt kapsel med inbyggda patch array antenner i samma modul. Denna lösning kommer att kunna användas i 5G nät till CPEer (Customer Premises Equipment), repeaters eller för inomhustäckning för 5G. Syftet är att kunna erbjuda marknaden en mer kostnadsoptimerad produkt som också möjliggör enklare samt billigare integrering i en slutprodukt hos våra kunder.

Förväntade effekter och resultat

Projektet resulterar i en helägd produkt för Sivers IMA med teknologi i framkanten att erbjuda marknaden för kommande 5G nätutveckling. Ett delresultat är givetvis kompetensutbytet mellan universitet och industri inom ett svårt teknikområde, nämligen förmågan att ta fram fasstyrda antenner i en kapsel. Potentialen och resultatet kommer att vara en produkt som kommer att konkurrera på världsmarknaden och som kommer att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning för 5G kommunikation till hemmen inom kort.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att exekvera enligt en tidplan med sk. Waterfall-modell och som är grovt uppdelad enligt nedan workpackages (WP): WP1: Förstudier och specifikationer. Framtagande av pecifikation för antennprestanda. Studien omfattar även krav på uteffekt, mottagarkänslighet och nödvändiga interface. Baserat på detta väljes en lämplig arkitektur för 5G RFIC. WP2: 5G Transceiverdesign och validering Design och validering av 5G RFIC som uppfyller kraven. WP3: Antenna in Package (AiP) Implementera en komplett modul eller kapsel med integrerad RFIC samt antennsystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2020

Diarienummer 2018-01559

Statistik för sidan