5G mmWave RFIC with Antenna In Package for CPE Applications

Reference number 2018-01559
Coordinator SIVERS IMA Aktiebolag - SIVERS IMA HOLDING AB
Funding from Vinnova SEK 3 991 000
Project duration July 2018 - July 2020
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.

Purpose and goal

Målet med projektet är att ta fram en 5G, 28-GHz RFIC transceiver samt kapsel med inbyggda patch array antenner i samma modul. Denna lösning kommer att kunna användas i 5G nät till CPEer (Customer Premises Equipment), repeaters eller för inomhustäckning för 5G. Syftet är att kunna erbjuda marknaden en mer kostnadsoptimerad produkt som också möjliggör enklare samt billigare integrering i en slutprodukt hos våra kunder.

Expected results and effects

Projektet resulterar i en helägd produkt för Sivers IMA med teknologi i framkanten att erbjuda marknaden för kommande 5G nätutveckling. Ett delresultat är givetvis kompetensutbytet mellan universitet och industri inom ett svårt teknikområde, nämligen förmågan att ta fram fasstyrda antenner i en kapsel. Potentialen och resultatet kommer att vara en produkt som kommer att konkurrera på världsmarknaden och som kommer att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning för 5G kommunikation till hemmen inom kort.

Planned approach and implementation

Projektet kommer att exekvera enligt en tidplan med sk. Waterfall-modell och som är grovt uppdelad enligt nedan workpackages (WP): WP1: Förstudier och specifikationer. Framtagande av pecifikation för antennprestanda. Studien omfattar även krav på uteffekt, mottagarkänslighet och nödvändiga interface. Baserat på detta väljes en lämplig arkitektur för 5G RFIC. WP2: 5G Transceiverdesign och validering Design och validering av 5G RFIC som uppfyller kraven. WP3: Antenna in Package (AiP) Implementera en komplett modul eller kapsel med integrerad RFIC samt antennsystem.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.