Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3DXRD-studie av rekristallisation i flerskiktade aluminiumlegeringar under hårdlödning

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – 2020

Syfte och mål

Aluminiumlegeringar har flera egenskaper som gör dom lämpliga för användning i värmeväxlare, såsom bra hållfasthetsegenskaper, korrosionsmotstånd och hög värmeledningsförmåga. Lödplätering är ett effektivt sätt att sammanfoga olika delar. Ett problem är dock penetrationen av lödmaterialet in i underliggande material, vilket minskar produktens livslängd. Målet med projektet är att undersöka rekristallisationsprocessen i flerlagermaterial, genom att studera korntillväxt och texturutveckling hos ett lager som har syftet att förhindra genomträngning vid lödningen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas ge kvantitativa data kring mikrostrukturutveckling under en simulerad hårdlödningsprocess. Informationen kommer att ge bättre förståelse kring förutsättningarna för lödningen och rekristallisationsprocessen som sker i materialet, vilket är mycket viktigt för Gränges. Resultatet från experimenten är viktiga för att utvärdera parametrarna hos simuleringsverktyget som designats för att förutse egenskaperna hos slutprodukten. Resultaten kommer att utgöra en viktig grund för att designa nya, hållbara och miljövänliga material med bättre prestanda.

Planerat upplägg och genomförande

3D-XRD experiment kommer att utföras i instrumentet D11 vid European Synchrotron Research Facility (ESRF) av representanter från Gränges and Swerim. Experimenten kommer dels att göras ex-situ, på prover med olika grad av rekristallisation, och dels in-situ under en simulerad hårdlödningsprocess. Ex-situ prover kommer att ge högupplöst kartläggning av korn och deras orientering under olika steg av rekristallisation medan in-situ prover ger möjlighet att följa korntillväxt och texturutveckling direkt under rekristallisationen men vid lägre upplösning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 maj 2021

Diarienummer 2020-03787

Statistik för sidan