3DPM++

Diarienummer 2018-02425
Koordinator MBV SYSTEMS AB - MBV Systems AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM

Syfte och mål

Syftet är att särställa MBV-systems position på marknaden av produkter som mäter partikelstorleksfördelning åt gruv- och mineralprocess-industrin. Målet är en pilot-installation av 3DPM++ på ett transportsystem hos en kund och att validera resultatet av den statistiska modellen samt implementation av arbetsmetod och verktyg för installation av en 3DPM++.

Förväntade effekter och resultat

Förväntningarna är att vi ska kunna utveckla ett vision- system som kan skatta hela storleksfördelningen av en bulk som rör sig på ett transportband, dvs inte bara det som är synligt för kameran.

Planerat upplägg och genomförande

Genom att kombinera fysikaliska experiment, i testrigg och hos pilotkund, med simulering av komplexa matematiska modeller ta fram en statisk modell av segregeringen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.