Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

2D material-baserad teknologi för industriella applikationer (2D-TECH)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Microtechnology and Nanoscience
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid februari 2020 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum
Ansökningsomgång Kompetenscentrum 2020

Syfte och mål

Det viktigaste målet med 2D-TECH är att etablera ett internationellt synligt och konkurrenskraftigt svenskt nav för excellent 2D-materialforskning och teknologisk innovation. Vi kommer att samla nyckelaktörer från svensk industri och ledande 2D-material-forskare, och kommer att etablera nära, tvärvetenskapliga och långsiktiga samarbeten.

Förväntade effekter och resultat

2D-TECH kommer att möta konkreta tekniska behov från svensk industri, särskilt inom fordons-, flyg- och förpackningssektorerna. Vi kommer att bana väg mot 2D-materialbaserad teknik med utvecklingen av nya produkter som kommer att påverka de flestas vardag. Detta inkluderar bland annat livsmedelsförpackningar med 2D-material så som ultra-tunna gasbarriärer, mobiltelefoner och bärbara datorer med 2D-material som ultra-effektiva värmespridare samt bilar och flygplan med 2D-material som multifunktionella kompositer.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen inom 2D-TECH kommer att ske inom fyra forsknings- och innovationsspår: -multifunktionella kompositer -hållbar energi -elektronik -nya material. I den första fasen (2020-2022) kommer vi att starta 15 projekt som adresserar konkreta tekniska behov identifierade av våra industriella partners. I den andra fasen (2023-2024) kommer vi att anpassa forskningsprogrammet baserat på resultatet från en intern granskning där man kommer att ta hänsyn till potentiellt förändrade tekniska behov samt nya genombrott inom 2D-materialforskningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 mars 2021

Diarienummer 2019-00068

Statistik för sidan