2000kvm Scale deep Scale out Scale up

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ROSENDALS TRÄDGÅRD
Bidrag från Vinnova 805 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

2000kvm Scale deep Scale out Scale up syftar till att underlätta för cirkulära biobaserade verksamheter att få tillgång till relevant ekonomisk kompetens och enklare kunna kommunicera vilka värden de skapar i relation till Agenda 2030arbetet. Målet är skapa modeller och redskap för detta baserade på ett konkret fall; 2000kvm-initiativet på Rosendals Trädgård. Det är en miniatyr av ett livsmedelssystem som visar hur mat kan produceras rättvist (lika del odlingsyta/person i världen) och med respekt för de ekologiska gränser forskningen satt för att Östersjön och planeten ska må bra.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska underlätta för biobaserade cirkulära verksamheter att beräkna, kommunicera, analysera och göra revision på sitt värdeskapande. Projektet ska vara ett exempel på hur biobaserade cirkulära verksamheter kan öka sin konkurenskraft och bidra till acceleration av hållbarutveckling. En pilot till en integrerad cirkulär hållbarhetsredovisning kommer att genomföras för att påverka utveckling av standards. Värdefull kunskap som kommer fram i projektets tvärdisciplinära utforskande kommer att dokumenteras och kommuniceras i projektets nätverk och på Djurgården.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet studerar ett exempel på en cirkulär biobaserad verksamhet; 2000kvm initiativet på Rosendals Trädgård. Det genomförs i tre faser: 1. Scale deep, ta fram en systembeskrivning av verksamheten med syfte att lyfta fram de cirkulära aspekterna och vilka värden som genereras i relation till Agenda 2030 2. Scale out, systembeskrivningen sätts i ett större sammanhang (hela Djurgården, fler aktörer) för att komma åt större utväxling av de cirkulära värden som 2000kvm initiativet genererar 3. Scale up Metoder och redskap standardiseras för att kunna användas av andra verksamheter

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.