Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact Innovation

Publicerad: 7 februari 2023

Den 6 februari blev det klart att 23 projekt får finansiering för att förbereda ansökningar om att bli program i den nya satsningen Impact Innovation. Nu har projekten fram till hösten på sig att utveckla programidéer och knyta till sig nyckelaktörer.

impact-innov-beskuren-1500px.png

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utforma och sjösätta nästa generation strategiska innovationsprogram. Inom satsningen, som går under namnet Impact Innovation, ska  upp till fem aktörsdrivna program bildas och starta upp under första kvartalet 2024.

Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.

Som ett led i processen att utforma kraftfulla program får nu 23 så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning.

- Det här erbjudandet har genererat stort intresse och konkurrensen har varit hård med 98 inkomna ansökningar. Många av de initiativ som vi inte har kunnat finansiera har fortfarande hög relevans och vi välkomnar att de sökande som fått avslag fortsätter att engagera sig i satsningen och kopplar upp sig mot andra initiativ inför ansökan till programutlysningen, säger Karolina Winbo, projektledare för Impact innovation.

Vi välkomnar att de sökande som fått avslag men har hög relevans fortsätter att engagera sig och ansöka.

Mobiliseringskonferenser anordnas på olika platser och tidpunkter, men innehållet är det samma. Konferenserna markerar starten för mobiliseringsprocessen och riktar sig till aktörer som är intresserade av att vara med i arbetet att utforma ansökan om program och programkontor för Impact Innovation. Vid konferensen presenteras programutlysningen och deltagarna får möjlighet att möta andra aktörer med intresse för Impact innovation.

Ny webbplats för Impact Innovation

Läs mer om Sveriges innovationssatsning för 2030-talet på impactinnovation.se

Invigning av Impact Innovation

Anmälan och deltagande på invigning av kraftsamlingen Impact Innovation

Länkar

Mobilisera för program och programkontor inom Impact Innovation

Beslutade förberedelseprojekt i Impact innovation

Av de 98 inkomna ansökningarna har följande projekt beviljats finansiering.

Frågor?

Impact innovation

Senast uppdaterad 7 mars 2023

Statistik för sidan