Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Vinnova satsar på impactbolag

Publicerad: 20 juni 2022

Vi står idag inför stora utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda, exempelvis klimatförändringar och utarmning av våra naturresurser. Vi vet att vi måste transformera hela vårt samhälle till något hållbart. För att nå dit är företag med stark innovationsförmåga avgörande för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Därför satsar Vinnova nu på innovativa impact startups för att få fram innovationer som gör skillnad i Sverige och på en global marknad.

Vinnova arbetar för att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle i Sverige, och i världen. Nu behövs innovationer för ett samhälle där produktion och konsumtion hålls inom planetens gränser, och där omställningen sker på ett socialt hållbart sätt med förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Därför satsar Vinnova nu på att bli ännu bättre på att hitta de bolag som verkligen göra skillnad och ta sig an de stora samhällsutmaningar vi står inför.

– Genom den här fokuserade satsningen på impactbolag vill vi uppmuntra fler entreprenörer att satsa sin tid och energi på det som verkligen gör skillnad i sin affärsidé, säger Anna Delin, utlysningansvarig för satsningen.

Vad är ett impactbolag?

Ett impactbolag är ett bolag vars hela verksamhetsidé syftar till att på ett mätbart sätt bidra till att lösa ett eller flera prioriterade problem för människor, miljö och samhälle, i linje med FNs Hållbarhetsmål. Impactbolagens fokus och själva grundidé är att ta fram innovationer som skapar positiva samhällseffekter, samtidigt som de kan tjäna pengar på innovationen.

– Vi vill att fler startups ska få en chans att utvecklas och validera sina affärsidéer genom att ta en tidig risk innan bolagen är investeringsbara eller mogna nog för större EU-anslag. Vi söker bolag som i slutändan ska kunna tjäna pengar på sin verksamhet och skapa en lönsam affär. Det är en förutsättning för att kunna skala och få internationellt genomslag, och därigenom verkligen kunna bidra till hållbar omställning, fortsätter Anna.

Erbjudandet innovativa impact startups är öppet mellan den 15 juni och den 23 augusti.

Läs mer om erbjudandet innovativa impact startups

Läs mer om hur Vinnova arbetar för att främja ekosystemet för innovativa företag

Senast uppdaterad 20 juni 2022

Statistik för sidan