Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnare utmanar system kring känsliga data

Publicerad: 8 april 2022

Tävlingsbidragen i innovationstävlingen Vinter visar vad som är möjligt när känsliga data görs tillgängliga för innovation. Den 6 april 2022 presenterades vinnarna. Vinter visar på möjligheterna, men sätter också fingret på hindren och varför det är viktigt att fortsätta utmana system för delning av data.

Den 6 april utsågs vinnare i de två tävlingskategorierna infrastruktur och tjänst i samband med finalen i innovationstävlingen Vinter – innovation med känsliga data. En pilotsatsning som Vinnova drivit under snart ett år.

De vinnande lösningarna i kategorierna tjänst och infrastruktur

Arctic Med Tech AB vann i kategorin tjänst för sin AI-lösning som gör det möjligt att analysera och förutse behov av insulin och kolhydrater baserat på ansträngningsgrad. För användaren visualiseras resultatet i realtid, i en sportklocka.

“En tjänst som uppmuntrar till beteendeförändring och skänker frihet till många som lever med diabetes”, enligt juryns motivering.

I kategorin infrastruktur var det forskningsinstitutet RISE om vann med lösningen Encrypted Health AI.

“En lösning som skänker lugn och tillit både till personer med diabetes och lagstiftare, skyddar man innovatörers algoritmer och begränsar obehörig delningeller bearbetning av data”, enligt juryns motivering.

Viktiga lärdomar från pilotsatsningen tas vidare

Ett övergripande syfte med pilotsatsningen har varit att få fram lösningar för att känsliga data ska kunna delas och användas på ett säkert sätt. Utmaningen är att känsliga data ofta ligger inlåsta i olika datasystem som inte kan kommunicera med varandra.

Cassandra Marshall, som projektleder arbetet från Vinnovas sida, tycker att det finns många intressanta resultat att ta vidare.

Med piloten visar vi att vi kan hitta sätt att tillgängliggöra data om hälsa för innovation. Även om vi inte har alla svar ännu kan vi peka på hindren, men framför allt kan vi visa vad som är möjligt och visa den nytta som kan uppnås för, i detta fall, personer med diabetes, deras anhöriga och vården, säger Cassandra Marshalll. Genom att GÖRA får vi blick för utmaningarna tekniskt, semantiskt, organisatoriskt och inte minst juridiskt.
Vad händer nu?

Nu utvärderas pilotsatsningen och därefter fattas beslut om en eventuell fortsättning. Inom ramen för Vinter anordnar organisationen Beat Diabetes Foundation IHackforDiabetes, ett hackaton i samarbete med Vinnova den 2-6 maj. Syftet är att hitta lösningar så att personer med diabetes kan leva ett hälsosammare liv.

Med #IHackforDiabetes prövar vi ytterligare en insats för att bjuda in till innovation. Vi ska fånga lärdomar från den insatsen och tävlingen Vinter för att vässa formen. Vår ambition är att utveckla innovativa sätt att samarbeta för att skapa bättre förutsättningar för datadrivan innovationer med känsliga data. Ytterst är visionen att de peroner som lever med diabetes eller annan sjukdom har de verktyg de behöver för att leva ett bra liv.

Finalisterna i innovationstävlingens två kategorier:

Kategori infrastruktur:

  • Kungliga Tekniska Högskolan för lösningen En framtidssäker infrastruktur till Vinter där data kan lagras och återanvändas på ett säkert sätt.
  • LCubed AB för lösningen iGrant.io som föreslår tjänster för en skalbar infrastruktur där datakällor och digitala tjänster kan utbyta hälsodata med utgångspunkt från individens önskemål och preferenser.
  • RISE AB för lösningen Encrypted Health AI – en infrastrukturkomponent som genom homomorfisk kryptering skapar förutsättningar för säker delning och analys av känsliga data mellan användare, serviceleverantörer och sjukvård.

Kategori tjänst:

  • Dianovator AB nomineras för Diact – en Ai-tjänst som erbjuder en digital analys av diabetesdata för bättre matchning mellan vårdbehov och vårdinsats genom filtrering och sortering utifrån riskmått och individanalys.
  • Arctic Med Tech AB nomineras för tjänsten som med hjälp av bla. AI gör det möjligt att analysera och förutse behov av insulin och kolhydrater baserat på ansträngnings-grad. För användaren visualiseras resultatet i realtid, i en sportklocka.
  • JAWPEER AB nomineras för Appan som liknar dig - en personlig AI-tjänst som genom att analysera användarens språk och interaktionsmönster kan upp-muntra till bl.a. goda hälsovanor.

Läs mer om Vinter: www.vinnova.se/vinter

Alla tävlingsbidrag: Länk till posters som pdf.

Läs mer om #IHackForDiabetes: beatdiabetes.se
 

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 31 oktober 2023

Statistik för sidan