Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Svenska företag kan bli nyckelspelare i USA:s gröna omställning

Publicerad: 25 mars 2022

Som ett led i att både bidra till den globala klimatomställningen och främja svensk export lanseras nu Green Transition Initiative. En ny organisation ska på plats i USA främja introduktionen av svenska innovationer och påskynda samarbetet inom forskning och innovation. Bakom initiativet står Business Sweden, Energimyndigheten, Vinnova och Sveriges ambassad i Washington.

Genom att samla resurser under ett gemensamt paraply med en egen budget, ska Green Transition Initiative (GTI) agera som ett nav för svenska och amerikanska företag, myndigheter och samarbetsorganisationer. Syftet är att öka genomslaget av de deltagande organisationernas existerande aktiviteter, driva nya egna initiativ samt ta ett samlat grepp om det svenska erbjudandet inom grön teknologi. 

- Med detta initiativ vill vi ge svenska företag bättre möjligheter att växa i USA och stärka Sveriges position som ledande inom gröna, hållbara och innovativa lösningar, säger Jan Larsson, VD på Business Sweden.  

Initiativet har som mål att påskynda införandet av gröna teknologier i USA inom transport, energi och industri samt städer och byggnader och att öka bilateral handel, investeringar och samarbete inom forskning och innovation för grön omställning.  

- Sveriges viktigaste bidrag till den brådskande klimatomställningen är hållbara innovativa lösningar. Detta initiativ stärker Sveriges förutsättningar att göra skillnad, genom att intensifiera samarbeten inom akademi, industri, startups och offentlig sektor med ett av världens starkaste innovationsländer, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. 

President Bidens ambitiösa klimatmål att nå nettonollutsläpp år 2050 gör USA till en viktig spelare när världen ställer om till mer hållbara och tekniskt avancerade lösningar. Partnerskap med innovativa länder i framkant inom hållbarhet kommer att vara viktiga för att USA ska kunna nå målen.   

Sverige är väl positionerat att bidra till den gröna omställningen i USA. Svenska bolag har hög kompetens inom hållbarhet och innovativa lösningar för transport, energi och industri, och samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor kring grön omställning är starkt. 

- Sverige är ett av de mest avancerade och innovativa länderna inom grön teknik, energieffektivitet och fossilfri industri, och vi har mycket att bidra med till den globala energiomställningen. Med samarbetet i Green Transition Initiative stöttar vi den svenska innovationssektorn på hemmaplan, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Initiativet kommer initialt att tillsätta fyra befattningar, varav tre baserade i Washington DC och en i Silicon Valley. Business Sweden, Vinnova och Energimyndigheten har tillsammans avsatt en budget på nio miljoner SEK årligen under projektets löptid. 

GTI lanseras den 31 mars i USA i samband med ett event som den amerikanske tankesmedjan Atlantic Council sänder virtuellt.

 

 

Frågor?

Inger Gustafsson

Handläggare

+46 8 473 31 15

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

Senast uppdaterad 25 mars 2022

Statistik för sidan