Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Ny satsning ska utveckla AI-lösningar för svenska språket

Publicerad: 3 oktober 2019

Vinnova gör en ny satsning för att ta forskningsidéer inom AI närmare tillämpning. Det handlar bland annat om språkteknologi för svenska genom maskininlärning, där det finns stora behov eftersom de internationella techbolagen inte prioriterar AI-lösningar som fungerar för små språk.

Projekten får stöd genom utlysningen ”Från AI-forskning till innovation”, som är en av flera nya satsningar som Vinnova gör för att flytta fram Sveriges position inom AI.

- De stora internationella techbolagen prioriterar inte AI-lösningar som fungerar för små språk. Det finns därför ett stort behov av att satsa på språkteknologi som gör att vi kan få fram lösningar som fungerar för till exempel myndigheter och annan offentlig verksamhet i Sverige, säger Daniel Rencrantz, enhetschef på Vinnova.

Även ett projekt inom området AI för immaterialrätt får finansiering.

Fyra projekt får nu finansiering med sammanlagt 24 miljoner kronor:

Språkmodeller för svenska myndigheter
Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektet ska utveckla storskaliga språkmodeller för den svenska offentliga sektorn och använda dessa i ett antal språkteknologiska tillämpningar som är relevanta för svenska myndigheter.

AI-lärare för mer effektiv inlärning av det svenska språket
Koordinator: Lingio AB
Ska utveckla nya AI-metoder inom textförståelse och dialoger som medför att de studerande mer effektivt kan lära sig språket med fokus på yrkessvenska för olika yrken och branscher.

Djupinlärd talsyntes för uppläsning av lång och informationsrik text på svenska
Koordinator: KTH
Projektets mål är att ta fram en färdigtränad talsyntes baserad på djupinlärning som kan presentera lång och informationsrik text som uppläst tal.

IP Canvas - A platform for automated patent prior art screening and AI
enhanced decision support
Koordinator: Automatch AB
Projektet syftar till att tillgängliggöra IP (intellectual property) för de utanför IP-yrket genom att underlätta framtagande av relevanta patent och ska hjälpa till att visa betydelsen av patentet.

Frågor?

Daniel Rencrantz

Förvaltningsdirektör och avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

+46 8 473 31 84

Senast uppdaterad 3 oktober 2019

Statistik för sidan