Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova samordnar regeringens samverkansprogram

Vinnova har fått i uppdrag att processleda och samordna arbetet med regeringens strategiska samverkansprogram. Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentliga aktörer för att möta tematiska samhällsutmaningar gemensamt.

Regeringens fyra samverkansprogram

De fyra samverkansprogrammen där Vinnova ska ansvara för samordning och processledning är:

Vinnova har ett regeringsuppdrag att skapa goda samarbetsformer för att samverkansprogrammen ska uppnå resultat.

Läs mer om samverkansprogrammen på regeringens webbplats

Vinnovas processledare

Vinnova har utsett följande processledare för arbetet med regeringens samverkansprogram.

  • Näringslivets klimatomställning: Ida Langborg och Johan Stenberg
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande: Anna-Carin Ramsten
  • Hälsa och life science: Karin Stenström
  • Närlingslivets digitala strukturomvandling: Joakim Skog, Jessica Svennebring och Filip Kjellgren

Här kan du läsa regeringsuppdraget som Vinnova fått att leda och samordna de fyra samverkansprogrammen.

Regeringsbeslut

 

Frågor?

Johanna Dahlin

Kommunikationsstrateg

+46 8 473 32 26

Andrea Råsberg

Handläggare

+46 8 473 31 59

Senast uppdaterad 15 november 2021

Sidansvarig: Johanna Dahlin

Statistik för sidan