Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så håller Vinnova ihop arbetet med samverkansprogrammen

Andrea Råsberg samordnar uppdraget från Vinnova att processleda arbetet med regeringens samverkansprogram. Hon beskriver det som en plus-meny med extra allt. Det handlar om att skapa överblick över pågående insatser, stå för helhets- och systemperspektivet och hitta synergier mellan programmen. Samtidigt ska fokus finnas på internationell uppkoppling och viktig policyutveckling.

När regeringens fyra strategiska samverkansprogram lanserades i februari 2020 fick Vinnova i uppdrag från regeringen att ta en processledande roll och samordna med andra utpekade myndigheter. Arbetet i samverkansgrupperna pågår nu för fullt och ett antal arbetsgrupper har bildats.

Vinnovas uppdrag är att skapa goda förutsättningar för samverkansprogrammen att nå resultat. Andrea Råsberg som samordnar uppdraget från Vinnovas sida säger att uppdraget är brett och ambitiöst och skulle kunna beskrivas som en plus-meny med extra allt. Till exempel handlar det om att skapa överblick över pågående insatser, helt enkelt stå för helhets- eller systemperspektivet och hitta synergier mellan programmen. Dessutom ska Vinnova bidra till ökad internationell uppkoppling och ge stöd till proaktivt arbete med policyutveckling.

Arbetet har kommit igång väldigt bra på kort tid, trots att alla möten med samverkansgrupperna har skett digitalt. Ett halvår in i satsningen har samtliga program landat i ett antal prioriteringar, och 25 arbetsgrupper är i startgroparna med sikte på att efter ytterligare prioriteringsarbete landa i konkreta innovationsprojekt i samverkan.

Dialog med politiken viktig

- Samverkan bygger ju så mycket på det som sker “i mellanrummen”, som är lättare att hitta fram till i mötet vid kaffekannan än bakom en skärm. Men vi har kommit en bra bit på väg, tack vare tålamod och nya kreativa arbetssätt, säger Andrea Råsberg.

Andrea Råsberg-1160_370.jpgAndrea Råsberg samordnar processledningen från Vinnova.

- En unik möjlighet med samverkansprogrammen är närheten till politiken. Det dialogbaserade arbetet med statssekreterare och i vissa fall statsråd närvarande vid samverkansgruppsmötena visar på ett stort engagemang. Det medverkar säkert till att viljan att vara med och bidra är stor. I kombination med det bottom up-initierade arbetet i arbetsgrupperna blir potentialen att göra skillnad riktigt stor.

En annan viktig del av uppdraget handlar om att samordna kontakten med andra myndigheter. Ett stort antal myndigheter är utpekade och involverade i arbetet med samverkansprogrammen. Vissa sitter med som medlemmar i samverkansgruppen eller i arbetsgrupperna, andra har organiserats i en separat myndighetsgrupp som exempelvis har till uppgift att bistå arbetsgrupperna med kartläggningar, analyser eller kopplingar till pågående innovationssatsningar.

En unik möjlighet med samverkansprogrammen är närheten till politiken. Det dialogbaserade arbetet med statssekreterare och i vissa fall statsråd visar på ett stort engagemang. 

- Vi har utmanats i vårt uppdrag att hålla ihop detta arbete, och har fortfarande mycket att lära. Men ambitionen är att få till denna samverkan genom en mängd olika insatser. En hjälp är den digitala plattformen Teams som central samarbetsinfrastruktur för samverkansprogrammen, säger Andrea Råsberg.

Förväntningarna på att det ska komma fram konkreta resultat från samverkansgruppernas arbete är stora. Men vad är egentligen realistiskt att förvänta sig?

- Jag tror att alla program ser framför sig åtminstone en satsning där statsministern klipper ett rött band. Samtidigt finns det en förväntan att arbetet som initieras i programmen ska bidra till systeminnovation, och det har givetvis en lite annan tidshorisont. Min förhoppning är att vi ska kunna härleda delar av den omställning som framtidens innovationer möjliggör till några av de frön som såtts i detta arbete. 

Frågor?

Andrea Råsberg

Handläggare

+46 8 473 31 59

Senast uppdaterad 25 januari 2021

Statistik för sidan