Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenscentrum för additiv tillverkning – metall (CAM2)

Forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter.

Additiv tillverkning i metall är en teknik med stor potential att förändra framtidens tillverkning. Användningen av fokuserad termisk energi i form av elektronstråle (EBM) eller laser (LS) för att sammansmälta metallpulver är en snabbt växande strategi inom detta område. Internationella insatser har lyft teknologin till nivåer som möjliggör tillverkning av avancerade komponenter. 

Bland slutanvändare finns idag ett stort intresse för additiv tillverkning. Men den snabba utvecklingen av teknik och utrustning har inneburit att materialutvecklingen inte hunnit med. Den starka forskningen inom pulvermetallurgi och positionen inom pulvertillverkning i Sverige (cirka 25% av världsmarknaden) är ett fundament för att ändra detta.

Centralt för programmet är därmed att utveckla pulver och nya förbättrade material och koppla dessa insatser till utveckling av beredning och produktdesign samt metoder för ökad produktivitet och robust efterbehandling.

Dessa behov förenat med ett starkt industriellt engagemang med 22 medverkande företag utgör grunden för Kompetenscentrum för additiv tillverkning - metall (CAM2). Genom CAM2 samlas kärnkompetens inom pulverteknik, materialteknik, processutveckling och produktdesign, vilket ska leda till ny spetsforskning och nya lösningar inom industrin.

Finansiering: 36 miljoner mellan 2017-2022

Kontakt

Projektledare: Eduard Hryha, Chalmers, hryha@chalmers.se

Handläggare Vinnova: Glenn Gran, glenn.gran@vinnova.se

Senast uppdaterad 5 maj 2017

Statistik för sidan