Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

Kompetenscentrum för additiv tillverkning – metall (CAM2)

Forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter.

Additiv tillverkning i metall är en teknik med stor potential att förändra framtidens tillverkning. Användningen av fokuserad termisk energi i form av elektronstråle (EBM) eller laser (LS) för att sammansmälta metallpulver är en snabbt växande strategi inom detta område. Internationella insatser har lyft teknologin till nivåer som möjliggör tillverkning av avancerade komponenter. 

Bland slutanvändare finns idag ett stort intresse för additiv tillverkning. Men den snabba utvecklingen av teknik och utrustning har inneburit att materialutvecklingen inte hunnit med. Den starka forskningen inom pulvermetallurgi och positionen inom pulvertillverkning i Sverige (cirka 25% av världsmarknaden) är ett fundament för att ändra detta.

Centralt för programmet är därmed att utveckla pulver och nya förbättrade material och koppla dessa insatser till utveckling av beredning och produktdesign samt metoder för ökad produktivitet och robust efterbehandling.

Dessa behov förenat med ett starkt industriellt engagemang med 22 medverkande företag utgör grunden för Kompetenscentrum för additiv tillverkning - metall (CAM2). Genom CAM2 samlas kärnkompetens inom pulverteknik, materialteknik, processutveckling och produktdesign, vilket ska leda till ny spetsforskning och nya lösningar inom industrin.

Finansiering: 36 miljoner mellan 2017-2022

Kontakt

Projektledare: Eduard Hryha, Chalmers, hryha@chalmers.se

Handläggare Vinnova: Glenn Gran, glenn.gran@vinnova.se

Last updated 5 May 2017

Page statistics