Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital Cellulose Center

Forskning inom området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbart. 

Centrumet har en tvärvetenskaplig kompetens och infrastruktur för industridriven, excellent forskning inom området digital cellulosa. Genom strategisk kompetens och samarbetsstrukturer ska centrumet göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av ett hållbart, digitalt samhälle och bidra till en ökad tillväxt hos den deltagande industrin.  

Forskningen inom Digital Cellulose Center fokuserar på området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör elektriskt aktiva cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbara. Detta skulle till exempel kunna innebära helt nya typer av aktiva förpackningar som kan känna av sin omgivning och ändra sina egenskaper, eller pappersrullar som kan lagra elenergi från solceller och vindkraftverk.

Inom centrumet finns en bred industriell medverkan längs värdekedjan, från råvarutillverkare till leverantörer av elektronikkomponenter och återvinningsföretag, vilket är viktigt för att driva utvecklingen framåt.

Finansiering: 36 miljoner mellan 2017-2022

Kontakt

Centrumledare: Ursula Hass, ursula.hass@ri.se

Handläggare Vinnova: Maria Öhman, maria.ohman@vinnova.se

Senast uppdaterad 13 september 2022

Statistik för sidan