Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Digital Cellulose Center

Forskning inom området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbart. 

Centrumet har en tvärvetenskaplig kompetens och infrastruktur för industridriven, excellent forskning inom området digital cellulosa. Genom strategisk kompetens och samarbetsstrukturer ska centrumet göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av ett hållbart, digitalt samhälle och bidra till en ökad tillväxt hos den deltagande industrin.  

Forskningen inom Digital Cellulose Center fokuserar på området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör elektriskt aktiva cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbara. Detta skulle till exempel kunna innebära helt nya typer av aktiva förpackningar som kan känna av sin omgivning och ändra sina egenskaper, eller pappersrullar som kan lagra elenergi från solceller och vindkraftverk.

Inom centrumet finns en bred industriell medverkan längs värdekedjan, från råvarutillverkare till leverantörer av elektronikkomponenter och återvinningsföretag, vilket är viktigt för att driva utvecklingen framåt.

Finansiering: 36 miljoner mellan 2017-2022

Contact

Center leader: Ursula Hass, ursula.hass@ri.se

Programme manager Vinnova: Maria Öhman, maria.ohman@vinnova.se

Last updated 13 September 2022

Page statistics