Vem uppfinner världen och vad spelar det för roll?

Det är fortfarande i hög grad män som styr vilka innovationer som utvecklas. Hur kan ökad jämställdhet främja utvecklingen av morgondagens lösningar?

bq_vinn060_innovation_podd_16_webb_850x478.jpg

Sophia Ivarsson, Erik Ringertz och Katrine Marçal.

Hur vi ser på vilka som är innovatörer och vem innovationer är till för påverkar vilka lösningar som tas fram. Vad kan samhället vinna på att inkludera fler att vara med och driva utvecklingen?

Hör ett samtal mellan Katrine Marçal, skribent och författare till boken Att uppfinna världen, Erik Ringertz, vd för it-företaget Netlight och utsedd till årets mångfaldsledare 2018 och Sophia Ivarsson, ansvarig för Vinnovas arbete med jämställd innovation.

Samtalet leds av Liselott Bergman, Vinnova.

<p>St&auml;rkt j&auml;mst&auml;lldhet har positiva effekter f&ouml;r samh&auml;llsekonomin, utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Vinnova har gett konsultf&ouml;retaget Ramboll i uppdrag att kartl&auml;gga och analysera hur artificiell intelligens (AI) kan bidra till &ouml;kad j&auml;mst&auml;lldhet.</p>
<p>F&ouml;r att utmana normer i innovationsarbetet har Vinnova har tagit fram metodmaterialet NOVA. Syftet &auml;r inkluderande innovationsprocesser f&ouml;r l&ouml;sningar som bidrar till ett mer j&auml;mlikt samh&auml;lle.</p>
<p>Innovationsprojekt d&auml;r kvinnor och m&auml;n har samma makt att p&aring;verka blir mer framg&aring;ngsrika. D&auml;rf&ouml;r satsar Vinnova p&aring; j&auml;mst&auml;lld innovation. Vi menar att en h&aring;llbar och j&auml;mst&auml;lld utveckling &auml;r en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r innovation.</p>

Senast uppdaterad 7 december 2020

Statistik för sidan