Joint Programming Urban Europe

Syftet med JPI Urban Europe är att samordna forskningen om och ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftigt stadsområden, där EU-medborgarna, samhällen och deras omgivning kan frodas.

Konkurrenskraften hos de europeiska stadsområden i en globaliserad värld beror till stor del på hur snabbt innovativ kunskap kan skapas, distribueras och implementeras. Detta omfattar hela innovationscykeln, från skapandet av idéer för att den faktiska användningen av dessa initiativ i relevanta och genomförbara produkter och (policy) verktyg. På detta sätt kan europeiska stadsområden fortsätta att vara motorer för Europas ekonomiska tillväxt och vitalitet.

Det främsta syfte med Urban Europe är att samordna forskning och bättre utnyttjande av EU:s offentliga medel för att:

  • Omvandla stadsområden till centrum för innovation och teknik
  • Realisera miljövänliga och intelligenta transport- och logistiksystem inom och mellan städer.
  • Säkerställa social sammanhållning och integration
  • Minska det ekologiska fotavtrycket och förbättra klimatneutralitet

Frågor?

Inger Gustafsson

Handläggare

+46 8 473 31 15

Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan