Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT för innovativ samhällsnytta, Förberedelseprojekt

Dags att starta er IoT-resa! Denna utlysning riktar sig till svenska kommuner och regioner som vill komma i gång med användandet av sakernas internet. Det kan till exempel handla om att ta fram en IoT-strategi, göra en kartläggning eller förstudie inom området. Projekten kan drivas på egen hand eller, med fördel, i samverkan med andra offentliga aktörer, företag, innovationsfrämjande aktörer, akademi eller forskningsinstitut.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För Förberedelseprojekt som syftar till att komma igång med användandet av samhällsnyttiga IoT-lösningar i offentlig sektor.

Vem kan söka?

Svenska kommuner och regioner. Övriga aktörer kan enbart söka i samverkan med en kommun eller region.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 300 000 kr.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jin Moen

  Programchef för IoT Sverige

  +18-471 72 70

  Thomas Bergendorff

  Utlysningsansvarig på Vinnova

  +46 8 473 30 07

  Eva Nyström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 21

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2021-02305

  Statistik för sidan