Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metalliska material - Programövergripande utlysning 2021

Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål men som inte har passat in i programmets eventuella tidigare utlysningar under innevarande år. Utlysningen återkommer en gång per år. Detta är utlysning nummer 17 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som har potential att bidra till resultat- och effektmålen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Denna utlysning är avgränsad med avseende på programmets steg 7. Det betyder att projekt som riktar sig mot resultatmål 7A – 7E inte omfattas av denna utlysning utan hänvisas till utlysningen "Hållbar metallindustri - Kompetensförsörjning".

Vem kan söka?

Alla typer av organisationer som kan genomföra ett projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål är välkomna att söka bidrag. Ansökan ska innehålla minst två projektparter, varav minst ett svenskt företag. Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige kan delta i projekt, men inte få bidrag från Vinnova.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre gräns men Vinnovas finansiering får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Resterande kostnader finansieras av projektparterna. Utlysningens totala budget är 12 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lotta Sörlin

  Biträdande programchef Metalliska material och kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 679 17 03

  Rasmus Östlund

  Programkoordinator Metalliska material och kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 679 17 24

  Anders Marén

  Utlysningsansvarig Vinnova och kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  +46 8 473 31 88

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2021-02126

  Statistik för sidan