Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LIGHTer småföretag 2023

LIGHTer Småföretag sker inom ramen för SIP LIGHTer, med syfte att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar till svensk industri. Projekten ska kopplas till Lättviktsagendan och bidra till att uppfylla dess effektmål. Ni kan söka finansiering för två typer av projekt: Småföretagsprojekt och Deeptech-projekt. Småföretagsprojekt utformas individuellt efter projektets natur. Deeptech-projekt är för start-ups/småföretag inom lättviktsområdet som ska ta nästa steg i sin lösningsutveckling och kommersialisering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt som skapar lösningar som bidrar till framtidens lättviktsteknologi. Två typer av projektformer kan sökas; Småföretagsprojekt och Deeptech-projekt.

Vem kan söka?

Små- och medelstora företag i samarbete med relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Bidrag mellan 500 000 och 750 000 kronor kan sökas för de olika projektformerna. Medfinansiering med 50% krävs i alla projekt. Utlysningens totala budget är på 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Samer Yacoub

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 86

  Carolina Pettersson

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +10-228 47 37

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-01760

  Statistik för sidan