Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bilateralt samarbete med Indien inom hälsa och AI inför utmaningar som Coronaviruset

Med erbjudandet vill Vinnova skapa möjligheter till bilateralt samarbete med Indien inom hälsa och AI, till exempel genom att adressera utmaningar till följd av coronaviruset. Syftet är att möjliggöra skalbara och flexibla hälsolösningar i båda länderna med hjälp av AI-baserad teknik som verktyg. Vänligen notera att mallen för projektbeskrivning uppdaterades den 25 augusti.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt inom hälsa med artificiell intelligens (AI) som möjliggörande teknik. Projekten ska tackla utmaningar inom hälsoområdet och resultera i innovativa, kostnadseffektiva lösningar. Vinnova finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som bedrivs i samverkan med indiska projektparter. Projekttid upp till 3 år.

Vem kan söka?

Organisationer i Sverige som vill samverka med organisationer i Indien. Vi uppmuntrar deltagande från olika typer av aktörer i Sverige, som företag, universitet, universitetssjukhus, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Minst en behovsägare ska ingå i projektet.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2,5 miljoner kronor. Företag som söker bidrag förväntas medfinansiera sina stödberättigande kostnader. Maximal stödnivå är beroende av vilken typ av aktivitet som genomförs i projektet.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Information till svenska sökanden

  Här hittar du som svensk projektpart mer information om bland annat villkor för finansiering och budget. Informationen finns endast tillgänglig på engelska. 

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Malin Petersen

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 31

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-00331

  Statistik för sidan