Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatfokuserad standardisering för ökad innovation och konkurrenskraft

Det här erbjudandet riktas till er som har konkreta idéer för hur standardisering inom fossilfritt stål och laddinfrastruktur för elektrifiering av transportsektorn kan utvecklas och bereda väg för att gröna innovationer implementeras och exporteras med målet att skynda på omställningen och öka svensk näringslivs konkurrenskraft.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utredningar av vilken typ av standarder som behövs och hur de bör utformas inom något av innovationsområdena fossilfritt stål och laddinfrastruktur för elektrifiering av transportsektorn med fokus på laddstolpar och laddstationer.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till att utveckla standarder som ger förutsättningar för svensk innovation, klimatnytta och konkurrenskraft.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 1 miljon kronor i bidrag per projekt. Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att ställa om Sverige till ett fossilfritt samhälle. Två viktiga delar för att sänka Sveriges koldioxidutsläpp är att kunna tillverka fossilfritt stål och att elektrifiera transportsektorn. När nya produkter och produktionsprocesser utvecklas så behövs även nya standarder.

  Syftet med utlysningen är att bidra till att Sverige inom dessa fokusområden blir drivande i europeiskt och internationellt standardiseringsarbete och på så sätt bereder väg för att gröna innovationer ska utvecklas, implementeras och exporteras med målet att skynda på omställningen och öka svensk näringslivs konkurrenskraft. Projekt som finansieras i den här utlysningen ska utreda vilken typ standarder som behövs och hur de bör utformas för att främja innovation och konkurrenskraft inom något av de utvalda innovationsområdena.

  De projekt som finansieras förväntas uppfylla nedanstående resultatmål:

  Resultatmål

  • Ökad kunskap om hinder och möjligheter i syfte att bidra till standardisering som driver på den gröna omställningen inom ett av de två utpekade innovationsområdena.
  • Utvecklat en plan som redogör för hur det är praktiskt möjligt att utveckla konkurrenskraftiga standarder i linje med utlysningens syfte.
  • Omvärldsbevakning som redovisar behov och förutsättningar för projektets resultat i en nationell såväl som internationell kontext.

  Projekten ska adressera problem eller frågeställningar som har ett industriellt intresse och som är relevant för fler än den sökande organisationen. 

  Detta finansieras inte i erbjudandet

  • Utveckling av tekniska lösningar.
  • Initiativ som rör ett enskilt företag, så som utveckling av produkter och tjänster.
  • Deltagande i tekniska kommittéer hos standardiseringsorganisationer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Ottenhall

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 71

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2022-00065

  Statistik för sidan