Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledning för innovativa, hållbara och klimatneutrala städer

Detta är ett erbjudande om finansiering där aktörer får möjlighet att tillsammans utveckla och erbjuda olika typer av tjänster inom innovationsledning. Dessa tjänster ska riktas till kommuner och dess samarbetspartners för att på ett kraftfullt sätt kunna bidra i arbetet mot innovativa, hållbara och klimatneutrala städer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling och anpassning av tjänster inom innovationsledning. Dessa tjänster kan omfatta nya metoder, verktyg och modeller för innovationsledning med särskild relevans för detta område. Under projektet ska tjänsterna kunna erbjudas och användas av kommuner och deras samarbetspartners i form av exempelvis process- och metodstöd, kartläggning samt coaching och facilitering.

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, till exempel företag, idéburna organisationer och forskningsorganisationer, som tillsammans har kompetens att utveckla och tillhandahålla tjänster inom innovationsledning. Projektet ska genomföras av en aktörskonstellation bestående av minst tre aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag för det projekt som finansieras i utlysningen är 5 500 000 kr. Den totala budgeten kan vara större än så givet att deltagande aktörer går in med medfinansiering. Koordinerande part får ansöka om maximalt 40 procent av det totala bidraget som projektet får och övriga parter får ansöka om maximalt 30 procent av det totala bidraget.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen är baserad på en inventering (av 15 befintliga kommunprojekt) kring behov av innovationsledningsstöd som genomförts av Vinnova och det Strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Ansökningar i denna utlysning ska tydligt förhålla sig till den behovsbild och det upplägg för innovationsledningsstöd som beskrivs i utlysningstexten.  Utlysningen ska resultera i ett bidragsprojekt där flera aktörer tillsammans utvecklar och tillhandahåller tjänster inom innovationsledning till de 15 Kommunprojekten. Utlysningen riktar sig därför aktörer som kan tänkas stödja kommuner och inte till kommunerna själva. Det beviljade Projektet ska utformas, utföras och utvecklas i nära dialog med Vinnova och Viable Cities.

  Matchmaking 

  Under ansökningstiden kommer ett informationsmöte med möjlighet till så kallat matchmaking att arrangeras där potentiella sökande kan hitta varandra och utbyta idéer och förslag på projektupplägg. Där kommer några av Kommunprojekten att delta för att själva beskriva sina behov. Intresserade sökande i utlysningen kommer under matchmaking att ges möjlighet att pitcha sina idéer under mötet. 

  Är du intresserad av att hitta någon att samarbeta med?

  Vi har öppnat en Linkedin grupp för att skapa en mötesplats för de som är intresserade av att utveckla och tillhandahålla tjänster inom innovationsledning. 

  Ansök om medlemskap i Linkedingruppen

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Wall

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 22

  Annika Bergendahl

  Innovationsplattformar

  +46 8 473 30 21

  Glenn Gran

  Innovationsledningsstöd

  +46 8 473 31 44

  Eva Nyström

  Administratör

  +46 8 473 31 21

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-01940

  Statistik för sidan