Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future Mobility - innovationssamarbeten mellan Sverige och USA

Har du en idé om hur vi kan stärka samarbetet mellan aktörer i Sverige och USA inom mobilitetsområdet? I det här erbjudandet vill vi främja partnerskap, samverkan och kunskapsutbyte för hållbar mobilitet. Med hållbar mobilitet avses aktiviteter som möjliggör förflyttningar av människor och gods som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala, samt tillgängliga för alla..

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Mindre innovations-, test- eller demonstrationsprojekt där det bilaterala samarbetet är i fokus med maximal projekttid om 18 månader.

Vem kan söka?

Aktörer inom mobilitets- och transportsektorn. Projekt ska ha minst en part i Sverige och en i USA. Projektkoordinatorn ska ha driftställe i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt bidrag 1 miljon kronor per projekt.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Utlysningen öppnar den 14 mars och är öppen till den 30 november 2023. Tre ansökningsomgångar genomförs. Varje omgång stängs kl 14:00 på angivet datum.

    Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3
  Sista ansökningsdag 11 maj 2023 20 september 2023 30 november 2023
  Senaste beslutsdatum 30 juni 2023 7 november 2023 15 januari 2024
  Projektstart tidigast 1 juli 2023 8 november 2023 16 januari 2024
  Projektstart senast 1 oktober 15 februari 2024 16 april 2024
  Projektslut senast 31 december 2024 15 maj 2025 31 juli 2025

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Eric Wallgren

  utlysningsansvarig, Vinnova

  + 46 (0)8 473 30 96

  Lena Dalsmyr

  Administratör

  + 46 (0)8 473 31 61

  Hans Pohl

  Projektledare Future Mobility, kontaktperson i Sverige

  + 46 (0) 708 402 740

  Anders Dalén

  Change Agent Future Mobility, kontaktperson i USA

  + 1 (650) 334-6387

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00433

  Statistik för sidan