Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan med Brasilien (SENAI) för bioekonomi projekt höst 2019

Vinnova finansierar näringslivsdrivna förstudieprojekt inom bioekonomi med syftet att stärka det strategiska innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Näringslivsdrivna förstudieprojekt inom området bioekonomi, som t.ex. ”multiple use technologies applicable in the paper and pulp sector and other industries”

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med ett eller flera forskningsinstitut, universitet eller högskola. Projektet ska ha ett samarbete med Brasilien, där konstellationen ska bestå av företag plus ett eller fler forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 2,5 miljoner kronor. Med detta avser vi att finansiera 2-3 förstudieprojekt. Den totala budgeten i Brasilien motsvarar den i Sverige.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Regina Summer

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 24

  Katarina Duca

  Program assistent

  +46 8 473 32 08

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2019-03056

  Statistik för sidan