Sweden Brazil Innovation Initiative

På den här sidan listar vi aktuella erbjudanden om finansiering för projekt inom innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.

Öppna ansökningstillfällen

6 månader kvar
Stänger om 6 månader

Internationellt innovationssamarbete med aktörer i Brasilien i samverkan med EMBRAPII forskningsinstitut

Stänger om 6 månader

Med erbjudandet vill Vinnova ge svenska aktörer så som företag eller forskningsinstitut möjlighet att tillsammans med brasilianska aktörer genomföra forsknings- och innovationsprojekt med start 2021.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 26 november 2019

Stöd för planering av samarbete Brasilien-Sverige

Stängde 26 november 2019

Vinnova erbjuder bidrag till planering av gemensamma forsknings- och innovationsprojekt mellan Sverige och Brasilien, inom flygteknikområdet, bioekonomi, plattformar för IKT/IOT.

Stängd
Stängde 31 oktober 2019

Samverkan med Brasilien (SENAI) för bioekonomi-projekt

Stängde 31 oktober 2019

Vinnova finansierar näringslivsdrivna förstudieprojekt inom bioekonomi för att stärka det strategiska innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.

Stängd
Stängde 31 oktober 2019

Samarbete med Brasilien (FAPESP, Sao Paolo) för innovationsprojekt

Stängde 31 oktober 2019

I erbjudandet finansierar vi projekt som ökar och stärker innovationssamarbetet mellan industri och forskningsorganisationer i Sverige och Brasilien.

Senast uppdaterad 1 april 2020

Diarienummer 2019-02719

Statistik för sidan