Sweden Brazil Innovation Initiative

På den här sidan listar vi aktuella erbjudanden om finansiering för projekt inom innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.

Öppna ansökningstillfällen

12 dagar kvar
Stänger om 12 dagar

Stöd för planering av samarbete Brasilien-Sverige

Stänger om 12 dagar

Vinnova erbjuder bidrag till planering av gemensamma forsknings- och innovationsprojekt mellan Sverige och Brasilien, inom flygteknikområdet, bioekonomi, plattformar för IKT/IOT.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 31 oktober 2019

Samverkan med Brasilien (SENAI) för bioekonomi-projekt

Stängde 31 oktober 2019

Vinnova finansierar näringslivsdrivna förstudieprojekt inom bioekonomi för att stärka det strategiska innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.

Stängd
Stängde 31 oktober 2019

Samarbete med Brasilien (FAPESP, Sao Paolo) för innovationsprojekt

Stängde 31 oktober 2019

I erbjudandet finansierar vi projekt som ökar och stärker innovationssamarbetet mellan industri och forskningsorganisationer i Sverige och Brasilien.

Senast uppdaterad 5 november 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2019-02719