Sweden Brazil Innovation Initiative :

Samarbete med Brasilien (FAPESP, Sao Paolo) för innovationsprojekt höst 2019

Stängde 31 oktober 2019

Med det här erbjudandet vill vi lyfta och stärka innovationssamarbetet mellan industri och forskningsorganisationer i Sverige och Brasilien. De båda länderna har signerat ett strategiskt partnerskap för att påskynda detta samarbete.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Näringslivsdrivna samarbetsprojekt inom områdena flygteknik, bioekonomi, plattformar för IKT/IOT (Smarta städer, gruvor, mobilitet) och hälsa - mellan aktörer i Sverige och i Sao Paulo, Brasilien.

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med en eller flera forskningsorganisationer, som forskningsinstitut, universitet och högskolor. Projektet ska ha ett samarbete med Brasilien. Konstellationen i Brasilien ska bestå av företag tillsammans med ett eller fler forskningsinstitut, universitet och högskolor i Sao Paulo.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 6 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera 2-3 genomförande projekt. Den totala budgeten i Brasilien motsvarar den i Sverige.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2019-03057

  Statistik för sidan