Sweden Brazil Innovation Initiative :

Planeringsbidrag för samarbete med Brasilien 2019

Stängde 26 november 2019

I det här erbjudandet vill vi stödja planering av gemensamma forsknings- och innovationsprojekt mellan Sverige och Brasilen inom flygteknikområdet, bioekonomi, plattformar för IKT/IOT (Smarta städer, gruvor och mobilitet).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Stöd till planering av gemensamma forsknings- och innovationsprojekt inom flygteknikområdet, bioekonomi, plattformar för IKT/IOT (Smarta städer, gruvor, mobilitet) och hälsa med brasilianska aktörer.

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med en eller flera forskningsorganisationer, som universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 1 miljoner kronor. Med detta avser vi att finansiera 8-10 genomförandeprojekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2019-03054

  Statistik för sidan