Brasilien Sverige Innovationsforum :

Samverkan med Brasilien (SENAI) för bioekonomi projekt höst 2019

Stänger om 11 dagar

Vinnova finansierar näringslivsdrivna förstudieprojekt inom bioekonomi med syftet att stärka det strategiska innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Näringslivsdrivna förstudieprojekt inom området bioekonomi, som t.ex. ”multiple use technologies applicable in the paper and pulp sector and other industries”

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med ett eller flera forskningsinstitut, universitet eller högskola. Projektet ska ha ett samarbete med Brasilien, där konstellationen ska bestå av företag plus ett eller fler forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 2,5 miljoner kronor. Med detta avser vi att finansiera 2-3 förstudieprojekt. Den totala budgeten i Brasilien motsvarar den i Sverige.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Regina Summer

  Utlysningsansvarig

  4684733224

  Katarina Duca

  Program assistent

  4684733208

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2019-03056