Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Europeiska AI-projekt inom hälsa i samarbete med Indien

Vi finansierar företagsdrivna projekt inom hälsa med artificiell intelligens (AI) som möjliggörande teknik. Projekten ska drivas i samverkan med indiska projektparter eller multilateralt i samverkan med europeiska och indiska parter. Projekten ska tackla utmaningar inom hälsoområdet och resultera i innovativa, kostnadseffektiva lösningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Företagsdrivna projekt inom Hälsa med artificiell intelligens (AI) som möjliggörande teknologi. Projekten ska tackla utmaningar inom hälsoområdet och resultera i innovativa, kostnadseffektiva lösningar. Vinnova finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som bedrivs i samverkan med indiska projektparter och i förekommande fall europeiska projektparter. Projekttid upp till 3 år.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till företag i Sverige som vill samverka med organisationer i Indien. Vi uppmuntrar även deltagande från andra aktörer i Sverige som universitet, universitetssjukhus, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Multilaterala projektkonsortier med deltagare från Sverige, Indien och europeiska deltagarländer uppmuntras också.

Hur mycket kan ni söka?

Ni kan söka upp till 2.5 miljoner kronor. Företag som söker finansiering förväntas medfinansiera sina stödberättigande kostnader med minst 50 procent. Maximal stödnivå är beroende av vilken typ av aktivitet som genomförs i projektet.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Peter Lindberg

  Utlysningsansvarig

  + 4684733193

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-00337

  Statistik för sidan