Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppskalning av AI-lösningar hos kommuner och civilsamhälle

Syftet med denna utlysning är att ta AI-lösningar närmare systematisk spridning. Vi söker AI-lösningar som idag befinner sig i tidig användning hos en kommun eller hos en aktör inom civilsamhället.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att vidareutveckla en AI-baserad lösning som idag är under tidig användning hos kommun eller civilsamhälle. Gemensamt för de projekt vi söker är att de behöver ha en påvisbar potential vad gäller att göra nytta och spridas till fler.

Vem kan söka?

Företag med en tydlig ambition och plan för att skala sin lösning till en större marknad. En ansökan kan stärkas genom medverkan av en eller flera behovsägare, som aktiv projektpart eller genom avsiktsförklaring.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka upp till 1 miljon kronor i bidrag per projekt. Målet är att ge stöd till 5 projekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2023-00619

  Statistik för sidan