Hur når vi tillväxt och innovation genom jämställdhet?

Uppdaterad: 28 februari 2018 | Publicerad: 22 februari 2018

Inger Danilda, jämställdhetsexpert inom regional tillväxt, kluster och innovationssystem samt redaktör för skriften "Innovation & Gender", delar med sig av inspiration och framgångsfaktorer från tidigare Vinnväxt-initiativ som aktivt arbetat med jämställdhetsarbete. Inspelat på seminarium om satsningar på regionala tillväxtområden hos Vinnova 22 februari 2018.

Mer om erbjudandet Vinnväxt

Senast uppdaterad 28 februari 2018

Statistik för sidan