Hur når vi tillväxt och innovation genom jämställdhet?

Uppdaterad: 28 februari 2018 | Publicerad: 22 februari 2018

Inger Danilda, jämställdhetsexpert inom regional tillväxt, kluster och innovationssystem samt redaktör för skriften "Innovation & Gender", delar med sig av inspiration och framgångsfaktorer från tidigare Vinnväxt-initiativ som aktivt arbetat med jämställdhetsarbete. Inspelat på seminarium om satsningar på regionala tillväxtområden hos Vinnova 22 februari 2018.

Mer om erbjudandet Vinnväxt