Hur når vi tillväxt och innovation genom jämställdhet?

Updated: 28 February 2018 | Published: 22 February 2018

Inger Danilda, jämställdhetsexpert inom regional tillväxt, kluster och innovationssystem samt redaktör för skriften "Innovation & Gender", delar med sig av inspiration och framgångsfaktorer från tidigare Vinnväxt-initiativ som aktivt arbetat med jämställdhetsarbete. Inspelat på seminarium om satsningar på regionala tillväxtområden hos Vinnova 22 februari 2018.

Mer om erbjudandet Vinnväxt

Last updated 28 February 2018

Page statistics