Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Vinnväxt i halvtid
Utgiven
2010-februari
Serienummer
VR 2010:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Göran Andersson, Kristin Larsen & Anna Sandström - Vinnova
ISBN
978-91-86517-02-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
180

Vinnväxt programmets mål är att främja hållbar regional, och därmed nationell, tillväxt baserad på internationell konkurrensförmåga inom ett utvalt styrkeområde. Syftet är att utveckla det regionala innovationssystemets funktionalitet, dynamik och effektivitet.

Denna rapport presenterar en sammanställning av resultaten från det uppföljningsarbete som har genomförts för Vinnväxt programmet av Vinnova för verksamhetsåret 2008.

Motivet för rapporten är en efterfrågan på en samlad studie som ger en inblick i Vinnväxt-initiativens verksamhet, kunskap om på vilka sätt de bidrar till att främja tillväxt och en övergripande diskussion om de erfarenheter för policyutveckling som finns från programmets verksamhet hittills.

For English version see "Vinnväxt at the halfway mark" (Vinnova Report VR 2010:09).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan