Utgiven
2010-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-02-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
180
Författare
Göran Andersson, Kristin Larsen & Anna Sandström - Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Forsknings- och innovationsmiljöer

Vinnväxt programmets mål är att främja hållbar regional, och därmed nationell, tillväxt baserad på internationell konkurrensförmåga inom ett utvalt styrkeområde. Syftet är att utveckla det regionala innovationssystemets funktionalitet, dynamik och effektivitet.

Denna rapport presenterar en sammanställning av resultaten från det uppföljningsarbete som har genomförts för Vinnväxt programmet av Vinnova för verksamhetsåret 2008.

Motivet för rapporten är en efterfrågan på en samlad studie som ger en inblick i Vinnväxt-initiativens verksamhet, kunskap om på vilka sätt de bidrar till att främja tillväxt och en övergripande diskussion om de erfarenheter för policyutveckling som finns från programmets verksamhet hittills.

For English version see "Vinnväxt at the halfway mark" (Vinnova Report VR 2010:09).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1484 kB)