Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Vinnväxt i halvtid

- Reflektioner och lärdomar

Book cover Vinnväxt i halvtid
Published
2010-February
Series number
VR 2010:05
Publisher
Vinnova
Author
Göran Andersson, Kristin Larsen & Anna Sandström - Vinnova
ISBN
978-91-86517-02-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
180

Vinnväxt programmets mål är att främja hållbar regional, och därmed nationell, tillväxt baserad på internationell konkurrensförmåga inom ett utvalt styrkeområde. Syftet är att utveckla det regionala innovationssystemets funktionalitet, dynamik och effektivitet.

Denna rapport presenterar en sammanställning av resultaten från det uppföljningsarbete som har genomförts för Vinnväxt programmet av Vinnova för verksamhetsåret 2008.

Motivet för rapporten är en efterfrågan på en samlad studie som ger en inblick i Vinnväxt-initiativens verksamhet, kunskap om på vilka sätt de bidrar till att främja tillväxt och en övergripande diskussion om de erfarenheter för policyutveckling som finns från programmets verksamhet hittills.

For English version see "Vinnväxt at the halfway mark" (Vinnova Report VR 2010:09).

Last updated 15 December 2022

Page statistics