Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärdering av Vehicle - Information and Communication Technology programmet V-ICT

Bokomslag Utvärdering av Vehicle - Information and Communication Technology programmet V-ICT

Utvärdering av Vehicle - Information and Communication Technology programmet V-ICT

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnova fick i november 2004 i uppdrag av regeringen att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik. I augusti 2005 kunde avtal undertecknas mellan Vinnova, Nutek, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg AB och fordonsindustrin gällande två nationella FoU-program, ett inom produktionsteknik och ett inom fordons-IT och telematik (V-ICT). V-ICTs syfte är att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft genom en strategisk kraftsamling inom fordons-IT och telematik.

Programstyrelsen för V-ICT initierade i sept. 2007 en halvtidsutvärdering av V-ICT programmet och ramarna för utvärderingen ges i "Utvärdering av programmet Vehicle-Information and Communication Technology, Vinnova 2007-06-01". CrossConnect fick i uppdrag att genomföra utvärderingen och denna har genomförts under perioden sep 2007 till mars 2008. En stor del av informationen har insamlats via intervjuer och poängenkäter. Totalt har 57 personer intervjuats varav 19 personer med helhetsbild av V-ICT (Programstyrelsen med mera) samt 38 personer relaterade till V-ICT projekten.

Utgiven
2008-juni
Serienummer
VR 2008:06
Utgivare
Vinnova
Författare
Ingvar Aaro, Magnus Bergman & Björn Westerberg - Crossconnect Network Group AB
ISBN
978-91-85959-12-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
138

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan