Utgiven
2012-februari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-65-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
38
Författare
Åsa Rönnbäck - Viktoriainstitutet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-01151
Ämne
Transport

I föreliggande rapport redovisas resultat från projektet Kunskapslyftet. Kunskapslyftet är ett delprojekt inom kollektivtrafikbranschens fördubblingsprojekt. Ett syfte med Kunskapslyftet var att öka spridningen av forskningsresultat till kollektivtrafikens aktörer. Utvärderingens författare Åsa Rönnbäck visar i denna studie att ytterligare satsningar behövs för att öka interaktionen och utbytet mellan akademin och kollektivtrafikens aktörer.

Kunskapslyftet är finansierat inom ramen för Vinnovas och Trafikverkets gemensamma program Framtidens personresor. Framtidens personresor syftar till att stödja forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet och den första utlysningen i programmet genomfördes 2007 i samverkan mellan Vinnova och dåvarande Banverket och Vägverket. Sedan 2010 drivs programmet av Trafikverket och Vinnova.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (379 kB)

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan