Published
2012-February
Language
Swedish
Series number
VR 2012:06
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-65-6
ISSN
1650-3104
Number of pages
38
Author
Åsa Rönnbäck - Viktoriainstitutet
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2009-01151
Subject
Transportation

I föreliggande rapport redovisas resultat från projektet Kunskapslyftet. Kunskapslyftet är ett delprojekt inom kollektivtrafikbranschens fördubblingsprojekt. Ett syfte med Kunskapslyftet var att öka spridningen av forskningsresultat till kollektivtrafikens aktörer. Utvärderingens författare Åsa Rönnbäck visar i denna studie att ytterligare satsningar behövs för att öka interaktionen och utbytet mellan akademin och kollektivtrafikens aktörer.

Kunskapslyftet är finansierat inom ramen för Vinnovas och Trafikverkets gemensamma program Framtidens personresor. Framtidens personresor syftar till att stödja forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet och den första utlysningen i programmet genomfördes 2007 i samverkan mellan Vinnova och dåvarande Banverket och Vägverket. Sedan 2010 drivs programmet av Trafikverket och Vinnova.

Last updated 23 February 2018

Page statistics