Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bokomslag Utvärdering av forskningsprogrammet SkeWood
Utgiven
2009-mars
Serienummer
VR 2009:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Christer Heinegård, Jyrki Kettunen & Knut Magnar Sandland
ISBN
978-91-85959-45-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64

SkeWood-programmet är en FoU-satsning inom området träprodukter med utgångspunkt från ett marknads- och användarperspektiv. Enligt avtalet och beslutsvillkoren för SkeWood-programmet står det att: "Verksamheten skall inriktas mot egenskaper hos trä och förädling av trä med syfte att möte den träbearbetande industrins och dess slutkunders behov av forskning för att säkerställa en marknadsstyrd produkt- och processutveckling". Programmet pågår från år 2000 till år 2008 och omsätter 60 miljoner kr.

SkeWood-programmet har reglerats i ett avtal mellan en grupp företag, företrädda av stiftelsen Träenigheten, och staten, representerad av NUTEK/Vinnova, vilka vardera svarar för 50 % av finansieringen. Utförare är Luleå tekniska universitet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan