Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Bokomslag Utvärdering av forskningsprogrammet SkeWood
Utgiven
2009-mars
Serienummer
VR 2009:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Christer Heinegård, Jyrki Kettunen & Knut Magnar Sandland
ISBN
978-91-85959-45-7
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64

SkeWood-programmet är en FoU-satsning inom området träprodukter med utgångspunkt från ett marknads- och användarperspektiv. Enligt avtalet och beslutsvillkoren för SkeWood-programmet står det att: "Verksamheten skall inriktas mot egenskaper hos trä och förädling av trä med syfte att möte den träbearbetande industrins och dess slutkunders behov av forskning för att säkerställa en marknadsstyrd produkt- och processutveckling". Programmet pågår från år 2000 till år 2008 och omsätter 60 miljoner kr.

SkeWood-programmet har reglerats i ett avtal mellan en grupp företag, företrädda av stiftelsen Träenigheten, och staten, representerad av NUTEK/Vinnova, vilka vardera svarar för 50 % av finansieringen. Utförare är Luleå tekniska universitet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan