Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 23 Mars at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 24 Mars at 8am the latest.

Book cover Utvärdering av forskningsprogrammet SkeWood
Published
2009-March
Series number
VR 2009:05
Publisher
Vinnova
Author
Christer Heinegård, Jyrki Kettunen & Knut Magnar Sandland
ISBN
978-91-85959-45-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
64

SkeWood-programmet är en FoU-satsning inom området träprodukter med utgångspunkt från ett marknads- och användarperspektiv. Enligt avtalet och beslutsvillkoren för SkeWood-programmet står det att: "Verksamheten skall inriktas mot egenskaper hos trä och förädling av trä med syfte att möte den träbearbetande industrins och dess slutkunders behov av forskning för att säkerställa en marknadsstyrd produkt- och processutveckling". Programmet pågår från år 2000 till år 2008 och omsätter 60 miljoner kr.

SkeWood-programmet har reglerats i ett avtal mellan en grupp företag, företrädda av stiftelsen Träenigheten, och staten, representerad av NUTEK/Vinnova, vilka vardera svarar för 50 % av finansieringen. Utförare är Luleå tekniska universitet.

Last updated 15 December 2022

Page statistics