Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utvärdering av forskningsprogrammet SkeWood

Book cover Utvärdering av forskningsprogrammet SkeWood

Utvärdering av forskningsprogrammet SkeWood

Visa mer information (ankarlänk)

SkeWood-programmet är en FoU-satsning inom området träprodukter med utgångspunkt från ett marknads- och användarperspektiv. Enligt avtalet och beslutsvillkoren för SkeWood-programmet står det att: "Verksamheten skall inriktas mot egenskaper hos trä och förädling av trä med syfte att möte den träbearbetande industrins och dess slutkunders behov av forskning för att säkerställa en marknadsstyrd produkt- och processutveckling". Programmet pågår från år 2000 till år 2008 och omsätter 60 miljoner kr.

SkeWood-programmet har reglerats i ett avtal mellan en grupp företag, företrädda av stiftelsen Träenigheten, och staten, representerad av NUTEK/Vinnova, vilka vardera svarar för 50 % av finansieringen. Utförare är Luleå tekniska universitet.

Published
2009-March
Series number
VR 2009:05
Publisher
Vinnova
Author
Christer Heinegård, Jyrki Kettunen & Knut Magnar Sandland
ISBN
978-91-85959-45-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
64

Last updated 15 December 2022

Page statistics