Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärdering av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet - NFFP

Evaluation of the Swedish National Aeronautics Research Programme - NFFP

Bokomslag Utvärdering av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet - NFFP
Utgiven
2008-maj
Serienummer
VR 2008:05
Utgivare
Vinnova
Författare
Tomas Åström, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Henrik Segerpalm & Sven Faugert - Faugert & Co Utvärdering
ISBN
978-91-85959-11-2
ISSN
1650-3104
Antal sidor
170

Det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) har pågått sedan 1994 och har nu utvärderats för att underbygga beslut om en eventuell förlängning efter den nuvarande periodens slut i slutet av 2008. Utvärderingen gör en samlad bedömning av hela programperioden och de effekter programmet givit upphov till. Utvärderingen har genomförts under perioden september 2007 – februari 2008 och har inkluderat dokument- och databasstudier, sonderande intervjuer, djupintervjuer, fallstudieintervjuer och deltagarenkäter. En referensgrupp har bistått utvärderingsteamet i utformning av frågor och i tolkning av observationer.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan