Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 23 Mars at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 24 Mars at 8am the latest.

Utvärdering av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet - NFFP

Evaluation of the Swedish National Aeronautics Research Programme - NFFP

Book cover Utvärdering av det nationella flygtekniska forskningsprogrammet - NFFP
Published
2008-May
Series number
VR 2008:05
Publisher
Vinnova
Author
Tomas Åström, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Henrik Segerpalm & Sven Faugert - Faugert & Co Utvärdering
ISBN
978-91-85959-11-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
170

Det Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) har pågått sedan 1994 och har nu utvärderats för att underbygga beslut om en eventuell förlängning efter den nuvarande periodens slut i slutet av 2008. Utvärderingen gör en samlad bedömning av hela programperioden och de effekter programmet givit upphov till. Utvärderingen har genomförts under perioden september 2007 – februari 2008 och har inkluderat dokument- och databasstudier, sonderande intervjuer, djupintervjuer, fallstudieintervjuer och deltagarenkäter. En referensgrupp har bistått utvärderingsteamet i utformning av frågor och i tolkning av observationer.

Last updated 15 December 2022

Page statistics