Utgiven
2013-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2013:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-93-9
ISSN
1650-3104
Antal sidor
76
Författare
Tomas Åström, Peter Stern, Göran Melin, AnnKarin Swenning, Maria Grudin, Miriam Terrell & Emma Ärenman - Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02134/5
Ämne
Hälsa, Forskning och utveckling i företag

Branschforskningsprogrammen SAMBIO och SAMPOST har sitt ursprung i innovationsstrategin Innovativa Sverige från 2004 och den efterföljande bransch¬strategin Läkemedel, bioteknik och medicinteknik – en del av Innovativa Sverige från 2005. Vinnova fick 2006 två parallella regeringsuppdrag att analysera förutsätt¬ningarna för ”ett nationellt program för fördjupat forskningssamarbete mellan universitet och högskolor samt industri” samt ”ett program för att stimulera person¬rörlighet mellan universitet och högskolor samt industri”, i klartext ett program för postdoktorer. Det förstnämnda uppdraget blev SAMBIO, som genomfördes 2007–2012, och det senare SAMPOST, som genomfördes 2007–2010.

Syftet med denna utvärdering är att bedöma om programmens syften och mål kan komma att uppnås och om programmens uppbyggnad varit ändamålsenlig, samt att belysa programstrukturernas för- och nackdelar som underlag för utformning av kommande samverkansprogram.