Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Regeringsuppdrag

Bokomslag Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet
Utgiven
2012-maj
Serienummer
VI 2012:08
Utgivare
Vinnova
Författare
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
28

Regeringen har gett Vinnova, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande - Formas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - FAS, Statens energimyndighet - STEM, Rymdstyrelsen samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Tillväxtanalys i uppdrag att gemensamt utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt.


Föreliggande dokument beskriver myndigheternas planerade arbete kring utformning
av aktiviteter avseende Kina.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan