Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Regeringsuppdrag

Book cover Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet
Published
2012-May
Series number
VI 2012:08
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
28

Regeringen har gett Vinnova, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande - Formas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - FAS, Statens energimyndighet - STEM, Rymdstyrelsen samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Tillväxtanalys i uppdrag att gemensamt utforma och genomföra aktiviteter i syfte att långsiktigt stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationsarbetet och därigenom främja svensk kunskapsutveckling och förutsättningar för tillväxt.


Föreliggande dokument beskriver myndigheternas planerade arbete kring utformning
av aktiviteter avseende Kina.

Last updated 15 December 2022

Page statistics