Utgiven
2009-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2009:10
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
16
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-00784
Ämne
Ledning och organisering

Vinnovas Dynamo-program innehåller många spännande projekt. Två av dem fokuserar på en problematik som kanske är en av de allra viktigaste just nu. Mot bakgrund av den aktuella ekonomiska krisen ter det sig därför som minst sagt viktigt att hitta lösningar för ungdomar med låg eller utan utbildning.

Vinnovas ambition är inte bara att stödja forskning och utveckling av hög kvalitet utan även att verka för att resultaten kommer till praktisk användning. Vinnova ordnade därför den 4 mars 2009 ett seminarium om lågutbildade ungdomars situation vad gäller möjlighet/svårighet att få arbete eller fortsatt utbildning.

Denna seminarieberättelse ska förhoppningsvis bidra till ökade kunskaper om ungdomar med låg eller utan utbildning och vad som kan göras för att förbättra deras möjligheter att komma ut i arbetslivet.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (725 kB)