Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ungdomar utan utbildning

Dynamo-seminarium i Stockholm 4 mars 2009

Bokomslag Ungdomar utan utbildning
Utgiven
2009-maj
Serienummer
VI 2009:10
Utgivare
Vinnova
Författare
Vinnova
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
16

Vinnovas Dynamo-program innehåller många spännande projekt. Två av dem fokuserar på en problematik som kanske är en av de allra viktigaste just nu. Mot bakgrund av den aktuella ekonomiska krisen ter det sig därför som minst sagt viktigt att hitta lösningar för ungdomar med låg eller utan utbildning.

Vinnovas ambition är inte bara att stödja forskning och utveckling av hög kvalitet utan även att verka för att resultaten kommer till praktisk användning. Vinnova ordnade därför den 4 mars 2009 ett seminarium om lågutbildade ungdomars situation vad gäller möjlighet/svårighet att få arbete eller fortsatt utbildning.

Denna seminarieberättelse ska förhoppningsvis bidra till ökade kunskaper om ungdomar med låg eller utan utbildning och vad som kan göras för att förbättra deras möjligheter att komma ut i arbetslivet.

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan